Mano Balsas

LR Prezidento rinkimai 2009: Valstybės valdymas

1.

  Ar pritariate, kad Lietuvos Respublikos Prezidentui būtų suteikta daugiau galių?

Argumentai
2.

  Ar pritariate, kad parlamentui būtų suteikta daugiau galių kontroliuoti specialiąsias tarnybas bei visas teisėsaugos institucijas?

Argumentai
3.

  Ar pritariate, kad rinkimuose Lietuvos gyventojai galėtų balsuoti internetu ar kitomis nuotolinėmis ryšio priemonėmis (mobiliu telefonu ar pan.)?

Argumentai
4.

  Ar pritariate, kad visiems užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės žmonėms būtų sudaryta galimybė turėti ir Lietuvos Respublikos pilietybę?

Argumentai
5.

  Ar pritariate, kad piliečiams būtų suteikta teisė tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų atitikimo Konstitucijai?

Argumentai
6.

  Ar pritariate, kad teismų darbe vykdant teisingumą turi dalyvauti ir visuomenė (teismo tarėjai arba prisiekusieji)?

Argumentai
7.

  Ar pritariate, kad teisėjų savivaldos institucijos - Teisėjų taryba, Teisėjų garbės teismas, Teisėjų etikos ir drausmės komisija - turėtų skelbti visuomenei savo posėdžių stenogramas?

Argumentai
8.

  Ar pritariate, kad politinės partijos būtų finansuojamos tik biudžeto lėšomis?

Argumentai
9.

  Ar pritariate, kad piliečiai turėtų galimybę internetu stebėti, kaip ir kur išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai?

Argumentai
11.

  Ar pritariate, kad seniūnai būtų renkami seniūnijos gyventojų?

Argumentai

LR Prezidento rinkimai 2009: Ekonomika ir finansai

12.

  Ar pritariate, kad valstybė turi kuo mažiau reguliuoti verslą?

Argumentai
13.

  Ar pritariate naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje?

Argumentai
14.

  Ar pritariate, kad Lietuva turėtų pratęsti Ignalinos atominės elektrinės veiklą, net jei tam nepritaria Europos Sąjunga?

Argumentai
15.

  Ar pritariate, kad “LEO LT” bendrovė būtų nacionalizuota, jeigu paaiškėtų, kad steigiant šią bendrovę buvo pažeisti viešieji interesai?“

Argumentai
16.

  Ar pritariate, kad Lietuvoje būtų įvestas progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas?

Argumentai
17.

  Ar pritariate, kad Lietuvoje būtų įvestas gyventojų nekilnojamo turto mokestis?

Argumentai
18.

  Ar pritariate, kad ekonominės krizės sąlygomis būtų didinamas valstybės biudžeto deficitas ir valstybės skola, tikintis, kad išaugusios valstybės biudžeto išlaidos paskatins vartojimą ir investicijas?

Argumentai
19.

  Ar pritariate pridėtinės vertės mokesčio lengvatų žemės ūkio produktams panaikinimui?

Argumentai
20.

  Ar pritariate gyventojų pajamų mokesčio tarifo suvienodinimui, panaikinant teisę dirbti su verslo liudijimu?

Argumentai

LR Prezidento rinkimai 2009: Socialinė politika ir švietimas

22.

  Ar pritariate, kad valstybė skirtų didesnį dėmesį žinių visuomenės plėtrai, mažinant paramą tradicinėms ūkio šakoms?

Argumentai
23.

  Ar pritariate, kad didžioji dalis sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų būtų mokamos?

Argumentai
24.

  Ar pritariate, kad vyriausybė mažintų teikiamas pašalpas, o šiuos pinigus skirtų žmonių mokymui, verslumo ugdymui ar investicijoms?

Argumentai
25.

  Ar pritariate, kad aukštasis mokslas būtų nemokamas visiems, studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose?

Argumentai

LR Prezidento rinkimai 2009: Užsienio politika

26.

  Ar pritariate, kad santykiuose su Rusija Lietuva turėtų laikytis ne griežtos, o lanksčios politikos?

Argumentai
27.

  Ar pritariate, kad Lietuva remtų Ukrainos ir Gruzijos siekius tapti ES ir NATO narėmis net ir tuo atveju, jeigu dėl tokios paramos grėstų Rusijos ekonominės sankcijos?

Argumentai
28.

  Ar pritariate, kad Lietuva palaikytų glaudžius aukščiausio lygio santykius su Baltarusija net tuo atveju, jei šioje valstybėje būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės?

Argumentai
29.

  Ar pritariate, kad Lietuva aktyviai remtų JAV užsienio politiką, net jei JAV politikai prieštarautų kitos Europos Sąjungos šalys?

Argumentai
30.

  Ar pritariate, kad Lietuva turi stiprinti savo energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, net jei dėl to didėtų energijos kainos?

Argumentai
31.

  Ar pritariate privalomosios karo tarnybos atsisakymui ir perėjimui prie profesionalios kariuomenės?

Argumentai
32.

  Ar pritariate, kad Lietuva, vykdydama užsienio politiką, siektų būti regiono centru?

Argumentai
33.

  Ar pritariate, kad Lietuva Gruzijos-Rusijos konflikto metu solidarizuotųsi su Gruzija?

Argumentai
34.

  Ar pritariate, kad Lietuvos kariai būtų siunčiami į taikos misijas „karštuose“ pasaulio regionuose?

Argumentai

LR Prezidento rinkimai 2009: Viešoji tvarka ir aplinkosauga

35.

  Ar pritariate, kad valdžios institucijos turėtų dėti daugiau pastangų kovoti su rasizmu ir netolerancija Lietuvoje?

Argumentai
36.

  Ar pritariate, kad Lietuva turi įsipareigoti žymiai sumažinti šiltnamio dujų išmetimą į atmosferą?

Argumentai
37.

  Ar pritariate, kad senesnių nei 10 metų automobilių savininkai mokėtų papildomą aplinkos mokestį?

Argumentai
39.

  Ar pritariate, kad valstybė turėtų griežtai reguliuoti mitingų ir protesto akcijų tvarką?

Argumentai

LR Prezidento rinkimai 2009: Kultūra ir etika

40.

  Ar pritariate, kad žmonėms, praeityje bendradarbiavusiems su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis, turėtų būti taikomi apribojimai dirbti valstybės tarnyboje ar švietimo srityje?

Argumentai
41.

  Ar pritariate, kad valstybė finansinėmis ir kitomis priemonėmis skatintų tradicinę šeimą?

Argumentai
43.

  Ar pritariate, kad nelietuviškos kilmės pavardes asmens dokumentuose būtų leidžiama rašyti originaliais (ne tik lietuviškais) rašmenimis?

Argumentai
44.

  Ar pritariate, kad būtų įteisinta žemaičių kalba ir skatinamas jos vartojimas viešojoje erdvėje?

Argumentai