Uždaryti

Ar pritariate, kad Lietuva aktyviai remtų JAV užsienio politiką, net jei JAV politikai prieštarautų kitos Europos Sąjungos šalys?

Argumentai už

Europos Sąjungos užsienio politika pasižymi nuolankumu, nuolaidų darymu ir neryžtingumu. Būtent tokia politika Rytų Europos atžvilgiu prieštarauja Lietuvos nacionaliniams interesams: nuolaidžiavimas Rusijai tik sustiprina pastarosios revanšistines nuotaikas ir skatina dar agresyvesnę Maskvos politiką. Neryžtinga ES politika Ukrainos, Gruzijos atžvilgiu kuria neapibrėžtumą regione. ES neryžtinga energetikos politika leido Rusijai beveik visiškai monopolizuoti dujų teikimą Europai iš Rytų. ES „išduoda“ Lietuvos energetinį saugumą ir vietoj to renkasi Rusiją kaip energetikos partnerę (NordStream projektas). Tuo tarpu ryžtinga ir principinga JAV politika labiau atspindi Lietuvos saugumo interesus. JAV, priešingai nei Europos valstybės, niekuomet nepripažino Lietuvos okupacijos. Tik JAV galėtume pasikliauti ir galimos agresijos prieš Lietuvą atveju.

Argumentai prieš

Lietuva, kaip atsakinga ES narė, turi vykdyti bendrą ES užsienio politiką. Tik vieninga ES politika kuria stiprią ES, o tai yra Lietuvos interesas. Lietuvą su ES sieja ne tik narystė, bet ir daug glaudesni prekybiniai, ekonominiai, kultūriniai, žmogiškieji ir kiti ryšiai nei su JAV. Europa geriau supranta regiono aktualijas. Būtent nuo ES, o ne nuo JAV didele dalimi priklauso ir Lietuvos ekonominė gerovė. Tuo tarpu Amerikai Lietuva yra per maža šalis, kad dėl jos Vašingtonas aukotų savo globalius interesus. Todėl gali būti, kad JAV į mus tiesiog nekreips dėmesio, nes turės „svarbesnių darbų.“ Beatodairiškai remdama JAV užsienio politiką, Lietuva rizikuoja pakenkti savo santykiams su ES šalimis. Tokiu atveju Lietuva bus matoma ne kaip lygi Europos šeimos narė, bet kaip Amerikos valios klusni vykdytoja.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.