Uždaryti

Ar pritariate privalomosios karo tarnybos atsisakymui ir perėjimui prie profesionalios kariuomenės?

Argumentai už

Tarnavimas kariuomenėje turi būti savanoriškas, o ne prievartinis. Be to, dabartinė sistema nėra efektyvi ir teisinga, nes dauguma jaunuolių tarnybos išvengia. Sudėtingėjant karinei technikai, karių parengimui reikia daugiau laiko, o trumpai tarnaujantys ir menkai motyvuoti šauktiniai negali pasiekti reikiamo pasirengimo lygio. Be to, prie profesinės kariuomenės jau yra perėję arba planuoja pereiti dauguma NATO valstybių.

Argumentai prieš

Lietuvos Respublikos Konstitucija įpareigoja kiekvieną pilietį būti pasirengusiam ginti valstybę ir numato, jog Lietuvos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Šauktinių kariuomenė yra svarbi jaunimo pilietinė mokykla – tarnavimas kariuomenėje sudaro sąlygas įgyti naujų įgūdžių, drausmės, rasti draugų iš įvairių Lietuvos vietų ir skirtingų socialinių sluoksnių. Be to, šauktinė kariuomenė padeda išlaikyti ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės. Skaičiuojama, kad profesionali kariuomenė kainuotų gerokai daugiau nei šauktinių. Be to, gali kilti pavojus nesurinkti reikiamo skaičiaus savanoriškai tarnaujančių karių.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.