Uždaryti

Ar pritariate, kad valstybė skirtų didesnį dėmesį žinių visuomenės plėtrai, mažinant paramą tradicinėms ūkio šakoms?

Argumentai už

Lietuva, skatindama žinių visuomenės plėtrą, prisideda prie 2000 metais Europos Sąjungos valstybių vadovų susitikime patvirtintos Lisabonos strategijos pagrindinio tikslo – per 10 metų Europos Sąjungą paversti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje“, spartinant technologinę pažangą, kuriant žinių visuomenę, atliekant būtinas ekonomines reformas ir mažinant socialinę atskirtį“ – įgyvendinimo. Tradicinės ūkio šakos nėra perspektyvios, Lietuva turėtų investuoti į ateitį ir siekti kurti konkurencingą XXI amžiaus ekonomiką, kurios variklis- žinios ir technologijų plėtra.

Argumentai prieš

Valstybė turėtų teikti prioritetą tradicinės ūkio struktūros, kurioje vyrauja maisto perdirbimo, medienos, baldų, tekstilės ūkio sektoriai, žemės ūkio produktų gamyba ir eksportas, išsaugojimui, nes būtent tradicinėse ūkio šakose dirba daugiausiai Lietuvos gyventojų. Valstybės parama šioms ūkio šakoms padėtų išsaugoti darbo vietas.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.