Uždaryti

Ar pritariate, kad politinės partijos būtų finansuojamos tik biudžeto lėšomis?

Argumentai už

Jei partijos būtų finansuojamos tik biudžeto lėšomis ir joms būtų uždrausta gauti finansinę paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, sumažėtų politinė korupcija, būtų sumažinta politikų priklausomybė nuo verslo grupių ar netgi užsienio valstybių įtakos. Partijų finansavimas biudžeto lėšomis didintų visuomenės pasitikėjimą partijomis ir valdžios institucijos, stiprintų demokratiją. Be to, didinant partijų finansavimą iš biudžeto galima griežčiau reguliuoti lėšų panaudojimą, numatyti tikslinę pinigų panaudojimo paskirtį, pvz., partijos organizacinės struktūros stiprinimui, ryšių su visuomene plėtojimui ir pan.

Argumentai prieš

Esant aukštam korupcijos lygiui, oficialios finansavimo tvarkos pakeitimas neduos norimų rezultatų. Verslo įtaka politikams išliks, tik parama bus teikiama neoficialiais būdais (pvz., per neapmokamas paslaugas). Partijos gali tapti priklausomos nuo žiniasklaidos. Didėjanti partijų priklausomybė nuo valstybės taip pat nėra teigiamas dalykas, nes taip partijos iš visuomeninių organizacijų taps valstybinėmis struktūromis. Partijų išlaikymas brangiai kainuos mokesčių mokėtojams, o jei finansavimas nebus pakankamas, tai lems partijų organizacinį ir intelektualinį nepajėgumą, kuris skaudžiai atsilieps valdymo kokybei.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.