Uždaryti

Ar pritariate, kad teismų darbe vykdant teisingumą turi dalyvauti ir visuomenė (teismo tarėjai arba prisiekusieji)?

Argumentai už

Tarėjų arba prisiekusiųjų institutas egzistuoja daugumoje demokratinių šalių, Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kur visuomenė nėra įtraukiama į teisingumo vykdymą. Lietuvos teismų sistema yra pernelyg uždara ir neatskaitinga, visuomenės nepasitikėjimas teismų sistema yra vienas didžiausių Europoje. Visuomenės dalyvavimas teismų darbe sumažintų korupciją teismų sistemoje, teismų uždarumą ir padindintų visuomenės pasitikėjimą teismais.

Argumentai prieš

Lietuvos visuomenė dar nepribrendusi dalyvauti vykdant teisingumą. Bylas turi spręsti specialistai profesionalai, o ne žmonės be specialaus teisinio išsilavinimo. Tarėjų arba prisiekusiųjų institutas nepanaikins korupcijos – tarėjai ir prisiekusieji taip pat gali būti papirkti, per juos gali būti daromas politinis spaudimas. Tarėjų instituto įvedimas nedera su LR Konstitucijos nuostata, įtvirtinančia teismų nepriklausomumą, jei tarėjams nėra numatomos nepriklausomumą užtikrinančios garantijos, kurios taikomos teisėjams (darbinės, politinės veiklos apribojimai ir pan.).

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.