Europarlamento rinkimai 2009: Užsienio politika

2.

  Ar pritariate, kad Rytų Europos valstybės (Ukraina, Moldova, Gruzija) ateityje taptų ES narėmis?

Argumentai
4.

  Ar pritariate, kad JAV priešraketinės gynybos sistema stiprina Europos saugumą?

Argumentai
5.

  Ar pritariate, kad ES turėtų aktyviau įsitraukti į Izraelio-palestiniečių konflikto sureguliavimą?

Argumentai
6.

  Ar pritariate, kad ES turėtų siųsti daugiau karių į tarptautines taikos įvedimo misijas?

Argumentai
7.

  Ar pritariate, kad ES būtų didžiausia paramos donorė pasaulyje?

Argumentai
8.

  Ar pritariate, kad ES būtų nuolatiniai Europos Tarybos Prezidento ir „užsienio reikalų ministro“ postai?

Argumentai

Europarlamento rinkimai 2009: Ekonomika

9.

  Ar pritariate, kad ES finansinės institucijos (bankai, fondai) turėtų būti griežtai reguliuojami, net jei tai mažintų ES finansinių institucijų konkurencingumą (prieš JAV, Japoniją ir kitas valstybes)?

Argumentai
10.

  Ar pritariate, kad ES šalims-narėms būtų leidžiama peržengti 3 proc. biudžeto deficito ribą, siekiant paskatinti ekonomikos augimą recesijos metu?

Argumentai
11.

  Ar pritariate, kad ES užimtų labiau kompromisinę poziciją derybose su mažiau išsivysčiusiomis šalimis, siekiant sėkmingai užbaigti naują PPO prekybos susitarimą (vadinamąjį Dohos raundą)?

Argumentai
13.

  Ar pritariate, kad ES turėtų panaikinti visus darbo rinkos suvaržymus naujų ES šalių-narių piliečiams?

Argumentai
14.

  Ar pritariate, kad ES toliau skatintų konkurenciją įvairiose ES rinkose (paslaugų ir t.t.)?

Argumentai
16.

  Ar pritariate, kad ES šalys-narės neskirtų daugiau (nei šiuo metu skiria) pinigų ES biudžetui?

Argumentai

Europarlamento rinkimai 2009: Socialinė politika

17.

  Ar pritariate , kad vietoj subsidijų žemės ūkiui ES daugiau paramos skirtų mokslui ir tyrimams?

Argumentai
18.

  Ar pritariate , kad ES būtų nustatyta fiksuotų darbo valandų savaitė?

Argumentai
19.

  Ar pritariate, kad ES teisės aktai numatytų moterų ir vyrų darbo užmokesčio suvienodinimą?

Argumentai
20.

  Ar pritariate, kad ES turėtų bendrą visoje ES galiojančią sveikatos apsaugos sistemą?

Argumentai
21.

  Ar pritariate, kad ES turėtų vykdyti griežtesnę imigracijos politiką?

Argumentai
22.

  Ar pritariate ES „mėlynosios kortos“ įvedimui, t.y., kortos, kuri suteikia galimybę aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš ne ES šalių dirbti ES 3 ar daugiau metų?

Argumentai

Europarlamento rinkimai 2009: Energetika

23.

  Ar pritariate, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų, siekiant vykdyti bendrą energetikos rinkos politiką?

Argumentai
24.

  Ar pritariate, kad ES siektų sumažinti savo energetinę priklausomybę nuo energijos žaliavų iš Rusijos?

Argumentai
25.

  Ar pritariate, kad ES užimtų lyderės vaidmenį kovoje su klimato kaita bei toliau mažintų anglies dvideginio išmetimą?

Argumentai
26.

  Ar pritariate, kad ES turėtų mažiau priklausyti nuo atominės energijos?

Argumentai
27.

  Ar pritariate „Šiaurės srovės“ (NordStream) dujotiekio Baltijos jūra projektui?

Argumentai

Europarlamento rinkimai 2009: Etika

28.

  Ar pritariate, kad ES draustų genetiškai modifikuotus maisto produktus?

Argumentai
30.

  Ar pritariate, kad būtų uždraustos tos pačios lyties santuokos?

Argumentai
32.

  Ar pritariate, kad marihuanos laikymas būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimus?

Argumentai
33.

  Ar pritariate, kad ES nefinansuotų kamieninių ląstelių tyrimų?

Argumentai

Europarlamento rinkimai 2009: Bendri

34.

  Ar pritariate, kad Europos Sąjunga (ES) turėtų evoliucionuoti į federaciją?

Argumentai
35.

  Ar pritariate, kad ES turėtų sumažinti klausimų kiekį, kuriems reikia vienbalsio sutarimo (kad visos valstybės-narės balsuotų „už)?

Argumentai
36.

  Ar pritariate, kad Europos Parlamentas turėtų daugiau vykdomosios valdžios kontrolės svertų?

Argumentai
37.

  Ar pritariate idėjai, kad visų svarbiausių ES sutarčių patvirtinimui būtų rengiamas bendras ES referendumas?

Argumentai
38.

  Ar pritariate, kad būsimuose rinkimuose į Europos Parlamentą būtų galimybė balsuoti elektroniniu būdu?

Argumentai
39.

  Ar pritariate, kad kandidatai į Europos Parlamentą ir toliau būtų nominuojami nacionalinių partijų, o ne bendrų Europos partijų (veikiančių keliose valstybėse-narėse)?

Argumentai