Uždaryti

Ar pritariate, kad ES šalims-narėms būtų leidžiama peržengti 3 proc. biudžeto deficito ribą, siekiant paskatinti ekonomikos augimą recesijos metu?

Argumentai už

Recesijos metu 3 proc. reikalavimo nėra pajėgios įvykdyti net ir tokios euro zonai priklausančios stiprios ES ekonomikos kaip Prancūzija, Ispanija, Graikija, Airija. Bet kurio reikalavimo reikėtų laikytis, bet tik tuomet jei jis turi prasmę. Didesnis deficitas skatina didesnį vartojimą ir užimtumą. Tai tiesiogiai stimuliuoja šalies bendrąją paklausą ir veda šalį iš nuosmukio. Tokią politiką (pagal Keyneso teoriją) plačiai taikė JAV ir Europos šalių vyriausybės Depresijos metais. Biudžeto deficito ribojimas recesijos metu apsunkina ekonomikos atsigavimą, o kartais gali netgi užtęsti recesiją.

Argumentai prieš

Vienas iš Mastrichto (konvergencijos) kriterijų yra reikalavimas, kad valdžios sektoriaus (valdžios biudžeto) deficitas Europos sąjungos narėje negali sudaryti daugiau kaip 3 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP) arba jis turi sparčiai ir nuosekliai artėti prie šio lygio. Šio reikalavimo įgyvendinimas yra viena iš pagrindinių sąlygų, ES šaliai narei pageidaujant savo nacionalinę valiutą pakeisti euru. Tokių kriterijų laikymasis užtikrina pasitikėjimą euro zonos ekonomikomis. Be to, biudžeto deficito didinimas recesijos metu, investuojant pasiskolintas lėšas, gali tik laikinai sušvelninti krizės pasekmes. Didelės valstybės investicijos į ekonomiką krizės sąlygomis nekelia vartotojų pasitikėjimo, todėl negali sukelti laukiamo ekonomikos pagyvėjimo. Priešingai, tokios investicijos tik dar labiau padidina valstybės biudžeto deficitą ir valstybės skolą, kuri tampa našta ateities kartoms.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.