Uždaryti

Ar pritariate , kad vietoj subsidijų žemės ūkiui ES daugiau paramos skirtų mokslui ir tyrimams?

Argumentai už

ES, skatindama žinių visuomenės ir mokslo plėtrą, prisideda prie 2000 metais patvirtintos Lisabonos strategijos pagrindinio tikslo – per 10 metų Europos Sąjungą paversti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje“, spartinant technologinę pažangą, kuriant žinių visuomenę, atliekant būtinas ekonomines reformas ir mažinant socialinę atskirtį“ – įgyvendinimo. Tradicinės ūkio šakos, tokios kaip žemės ūkis, nėra perspektyvios. ES turėtų investuoti į ateitį ir siekti kurti konkurencingą XXI amžiaus ekonomiką, kurios variklis- žinios ir technologijų plėtra.

Argumentai prieš

ES turėtų „neužleisti“ tradicinių ūkio šakų, ypač žemės ūkio- čia dirba nemažai ES piliečių. Parama šioms ūkio šakoms padėtų išsaugoti darbo vietas. Be to, žemės ūkio produkcija sudaro svarbią ES eksporto dalį. ES žemės ūkio produktai pasižymi ypač gera kokybe, todėl žemės ūkį toliau reikia remti tam, kad ES galėtų gaminti vis naujus ir aukščiausios kokybės produktus. Be to, parama žemės ūkiui svarbi dar ir todėl, kad tai skatina ir sveikesnių produktų gamybą.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.