Uždaryti

Ar pritariate, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų, siekiant vykdyti bendrą energetikos rinkos politiką?

Argumentai už

Energetika yra integrali bendros ES rinkos dalis, kuri yra glaudžiai susijusi su ekonomikos vystimusi. Be bendros energetikos rinkos ES bendra rinka yra „nepilna“. Bendra ES energetikos rinkos politika padidintų konkurenciją, paskatintų investicijas, dar didesnes energetikos jungtis ir, greičiausiai, sąlygotų mažesnes energetikos kainas. Be to, bendra ES energetikos rinkos politika yra svarbi užtikrinant didesnį visų ES valstybių narių energetinį saugumą.

Argumentai prieš

Energetikos politika tradiciškai buvo valstybių narių kompetencijoje. Bendra energetikos rinkos politika priverstų keisti nusistovėjusias ir daugeliu atveju gerai veikiančias nacionalines energetikos politikas. Tai gali daug kainuoti, nemažai kompanijų bus priverstos pasitraukti iš rinkos, padidės nedarbas, nebus išsaugota nacionalinė technologijos ekspertų darbo jėga. Daugelis valstybių didžiuojasi savo technologijų ir savo darbuotojų pasiekimais (pvz., Prancūzijos branduolinės energijos sektorius)- tai yra savotiškas „nacionalinis identitetas“. Bendra energetikos rinkos politika gali sąlygoti dar didesnių kompanijų formavimąsi, mažesnės kompanijos nesugebės surasti pakankamai kapitalo, kad galėtų konkuruoti ES lygiu.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.