Uždaryti

Ar pritariate, kad ES turėtų bendrą paslaugų rinką?

Argumentai už

EK sutartis suteikia bendrovėms laisvę steigtis ir laisvę teikti paslaugas bet kurioje ES šalyje. Tai reiškia, kad jos gali steigti filialus kitose ES šalyse arba tiekti paslaugas kitai ES šaliai, ir tam tikslui joms nereikės keltis į kitą vietą. 2006 m. Tarybos ir Europos Parlamento priimta paslaugų direktyva įtvirtina šias teises. Siekdama greitai ir veiksmingai sukurti vieningą rinką, ES privalo sukurti ir atitinkamų teisinių priemonių, apimsiančių pagrindinius aspektus - visuotinės svarbos paslaugas, profesinės kvalifikacijos pripažinimą, finansines paslaugas, pašto paslaugas, vaistinių paslaugas. Bendros paslaugų rinkos sukūrimas padidintų konkurenciją, teikiamų paslaugų kokybę bei prisidėtų prie ūkio augimo.

Argumentai prieš

Kuriant bendrą paslaugų rinką yra dar per daug neatsakytų klausimų. Pvz., nesutariama dėl vadinamojo "kilmės šalies" principo. Pagal jį paslaugų teikėjams būtų taikomi jų kilmės šalies įstatymai, o ne valstybių, kuriose paslaugos yra teikiamos, taisyklės. Jei šis pasiūlymas būtų įgyvendintas, Slovakijoje įsikūrusi bendrovė galėtų teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje (ES), vadovaudamasi Slovakijos įstatymais. Tai sukels papildomus sunkumus ir neaiškumus. Kuriant bendrą paslaugų rinką gali būti darbuotojų ir vartotojų teisėms. Tokios rinkos sukūrimas per didelį dėmesį skirtų verslo, konkurencijos aspektams. Paslaugų sektoriuje tai ne visuomet yra gerai (pvz., sveikatos apsaugos sektorius).

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.