Uždaryti

Ar pritariate, kad Europos Sąjunga (ES) turėtų evoliucionuoti į federaciją?

Argumentai už

Ligšiolinė ES integracija įrodė, kad Europos vienijimosi procesas link labiau federacinės ES yra naudingas Europos piliečiams: suvienodinami, o dažniausiai ir pakeliami, reikalavimai ir standartai įvairiose srityse. Federacinė Europa su aiškiai deleguotomis galiomis „Briuseliui“ taptų dar geriau pasirengusia efektyviai konkuruoti su JAV, Japonija, Kinija ir kitomis valstybėmis, bei ginti ES piliečių interesus pasaulyje. Jei ES ne-evoliucionuos į federaciją, tai ji rizikuoja „paskęsti“ ilguose svarstymuose, kompromisų paieškose; aukštųjų technologijų amžiuje tai reikštų Europos atsilikimą.

Argumentai prieš

ES evoliucija į federaciją neišvengiamai reikštų valstybių dalies suvereniteto praradimą. „Federalinė“ ES rizikuoja atitrūkti nuo eilinių piliečių, gali atsirasti dar didesnis atotrūkis tarp valdžios ir žmonių. Tokia ES rizikuoja prarasti dalį legitimumo. Be to, nacionalinių valstybių suverenitetas yra vertybė, kurią reikia branginti.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.