Mano Balsas

Seimo rinkimai 2008: Socialinė politika ir teisingumas

1.

  Ar pritariate tam, kad didžioji dalis sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų būtų mokamos?

Argumentai
2.

  Ar pritariate tam, kad aukštasis mokslas didesnei daliai studijuojančių būtų mokamas?

Argumentai
3.

  Ar pritariate tam, kad vyriausybė mažintų teikiamas pašalpas, o šiuos pinigus skirtų žmonių apmokymui, verslumo ugdymui ar investicijoms?

Argumentai
4.

  Ar pritariate tam, kad žmonėms, praeityje bendravusiems su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis, turėtų būti taikomi apribojimai dirbti valstybės tarnyboje ar švietimo srityje?

Argumentai
5.

  Ar pritariate tam, kad buvusiems KGB rezervistams būtų draudžiama eiti svarbias pareigas valstybėje?

Argumentai

Seimo rinkimai 2008: Ekonomika ir finansai

6.

  Ar pritariate tam, kad Lietuvoje būtų įvestas progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas?

Argumentai
7.

  Ar pritariate tam, kad Lietuvoje būtų įvestas gyventojų nekilnojamo turto mokestis?

Argumentai
8.

  Ar pritariate tam, kad būtų ribojamas prekybos centrų darbo laikas šeštadieniais ir sekmadieniais?

Argumentai
9.

  Ar pritariate tam, kad būtų didinamas minimalus darbo užmokestis?

Argumentai
10.

  Ar pritariate tam, kad būtų privatizuotos vežėjų paslaugos geležinkelių transporto sektoriuje?

Argumentai
11.

  Ar pritariate tam, kad Lietuvoje būtų mažinamas pelno mokesčio tarifas?

Argumentai
12.

  Ar pritariate tam, kad valstybė griežčiau reguliuotų dujų, vandens, šilumos ir elektros kainas?

Argumentai
13.

  Ar pritariate tam, kad daugiau investicijų būtų skiriama regionams, o ne didiesiems miestams?

Argumentai

Seimo rinkimai 2008: Kultūra ir etika

15.

  Ar pritariate tam, kad būtų įteisintos tos pačios lyties santuokos?

Argumentai
17.

  Ar pritariate tam, kad valstybė finansinėmis ir kitomis priemonėmis skatintų tradicinę šeimą?

Argumentai
18.

  Ar pritariate tam, kad būtų įvesti alkoholio reklamos ir platinimo apribojimai?

Argumentai
19.

  Ar pritariate tam, kad sovietinė simbolika būtų uždrausta?

Argumentai
20.

  Ar pritariate tam, kad sovietinių specialiųjų tarnybų archyvai būtų prieinami be apribojimų?

Argumentai
21.

  Ar pritariate tam, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio patriotiniam ugdymui mokykloje?

Argumentai
22.

  Ar pritariate tam, kad lenkų tautinės mažumos dominuojamose Lietuvos vietovėse vietovardžiai būtų rašomi ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalba?

Argumentai
23.

  Ar pritariate tam, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio Lietuvos etninio tapatumo saugojimui ir tradicinei kultūrai nei šiuolaikiniam menui?

Argumentai

Seimo rinkimai 2008: Užsienio politika

24.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva ryžtingai reikalautų iš Rusijos atlyginti okupacijos padarytą žalą, netgi jei toks reikalavimas ir turėtų neigiamų pasekmių dvišaliams santykiams?

Argumentai
25.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva turi dėti visas pastangas stiprinti savo energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, net jei dėl to didėtų energijos kainos?

Argumentai
26.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva turi išreikšti savo poziciją, kai Rusijoje pažeidžiamos žmogaus teisės?

Argumentai
27.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva visomis išgalėmis remtų Ukrainos ir Gruzijos siekį įstoti į NATO?

Argumentai
28.

  Ar pritariate tam, kad būtų atsisakyta privalomosios karo tarnybos ir pereita prie profesionalios kariuomenės?

Argumentai
29.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva įsileistų daugiau emigrantų iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių?

Argumentai
30.

  Ar pritariate tam, kad Lietuvos kariai būtų siunčiami į taikos misijas „karštuose“ pasaulio regionuose?

Argumentai

Seimo rinkimai 2008: Valstybės valdymas

31.

  Ar pritariate tam, kad Lietuvos Respublikos Prezidentui būtų suteikta daugiau galių?

Argumentai
32.

  Ar pritariate tam, kad Saugumo departamentui būtų suteikta daugiau galių ir daugiau nepriklausomybės nuo Seimo?

Argumentai
33.

  Ar pritariate tam, kad savivaldybėms būtų skiriama daugiau galių spręsti įvairius žmonėms aktualius klausimus?

Argumentai
34.

  Ar pritariate tam, kad seniūnai būtų renkami seniūnijos gyventojų?

Argumentai
35.

  Ar pritariate tam, kad seniūnijoms būtų suteikta daugiau ekonominio savarankiškumo?

Argumentai
37.

  Ar pritariate tam, kad visiems užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės žmonėms būtų sudaryta galimybė turėti ir Lietuvos Respublikos pilietybę?

Argumentai

Seimo rinkimai 2008: Viešoji tvarka ir aplinkosauga

38.

  Ar pritariate tam, kad būtų draudžiama rūkyti viešosiose vietose?

Argumentai
39.

  Ar pritariate tam, kad būtų numatyta griežtesnė administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus?

Argumentai
40.

  Ar pritariate tam, kad Lietuva turi įsipareigoti žymiai sumažinti šiltnamio dujų išmetimą į atmosferą?

Argumentai
41.

  Ar pritariate tam, kad senesnių nei 10 metų automobilių savininkai mokėtų papildomą aplinkos mokestį?

Argumentai