Uždaryti

Ar pritariate tam, kad lenkų tautinės mažumos dominuojamose Lietuvos vietovėse vietovardžiai būtų rašomi ne tik lietuvių, bet ir lenkų kalba?

Argumentai už

Vilniaus krašto teritorija nuo seno apgyvendinta lenkų tautinės mažumos, lenkų tautybės asmenys šioje teritorijoje sudaro daugumą gyventojų. Lenkų tautybės Vilniaus krašto gyventojams turi būti sudarytos sąlygos kalbėti savo kalba ir puoselėti savo kultūrą, o galimybė rašyti vietovardžius gimtąja kalba yra vienas iš būdų šia teise pasinaudoti. Lietuva yra pasirašiusi Tautinių mažumų konvenciją, pagal kurią vietovėse, kur gyvena didelė tam tikros tautinės mažumos dalis, vietovardžiai gali būti rašomi ir mažumos kalba.

Argumentai prieš

Lietuvos Respublika yra demokratinė tautinė valstybė, kurioje „suverenitetas priklauso tautai“ (LR Konstitucijos 2 straipsnis), o “valstybinė kalba – lietuvių“ (LR Konstitucijos 14 straipsnis). Jei teisė rašyti vietovardžius kitomis kalbomis būtų įtvirtinta teisės aktais, kiltų abejonių, ar tie teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. Įtvirtinus teisę rašyti vietovardžius ir lenkų kalba, lenkų tautinė mažuma gali pradėti reikalauti ir daugiau kultūrinių ir politinių teisių, o tai gali būti pavojinga Lietuvos teritoriniam vientisumui. Be to lietuvių tautinei mažumai Lenkijos Suvalkų krašte, kuriame istoriškai gyvena daug lietuvių, taip pat nėra suteikta teisė rašyti vietovardžius lietuvių kalba.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.