Uždaryti

Ar pritariate tam, kad Lietuva visomis išgalėmis remtų Ukrainos ir Gruzijos siekį įstoti į NATO?

Argumentai už

Ukrainos ir Gruzijos narystė NATO ženkliai prisidėtų prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės išsiplėtimo Rytų link. Be to, šių šalių narystė ne tik įtvirtintų demokratinius laimėjimus Ukrainoje ir Gruzijoje, bet ir paskatintų teigiamus pokyčius pačioje Rusijoje. Tai turėtų teigiamos įtakos Lietuvos saugumui ir mūsų šalies verslui. Ukraina ir Gruzija aktyviai prisideda prie taikos palaikymo pasaulyje, pvz., Afganistane, reformuoja savo šalių kariuomenes ir t.t. NATO turėtų atsižvelgti į šių šalių pastangas. Be to, tiek Ukrainos, tiek Gruzijos nepriėmimas į NATO sukeltų įspūdį, kad NATO nesivadovauja vertybėmis, o atsižvelgia į ne NATO narės Rusijos nuomonę. Tai pakirstų pasitikėjimą NATO tuo metu, kai tokio pasitikėjimo Aljansui labiausiai reikia.

Argumentai prieš

Ukrainos ir Gruzijos stojimas į NATO padidintų įtampą tarp NATO ir Rusijos, taip pat tarp Ukrainos, Gruzijos ir Rusijos. Todėl regione įsivyrautų nestabilumas ir nepasitikėjimas. Ukrainos ir Gruzijos demokratinės institucijos yra silpnos bei nestabilios, Gruzija turi teritorinių problemų. Todėl tolimesnė Aljanso plėtra sumažintų jo efektyvumą, susilpnintų Aljansą. Ukrainos visuomenė nėra apsisprendusi dėl stojimo į NATO. Apklausos rodo, kad didesnė dalis Ukrainos gyventojų nepritaria šalies narystei NATO. Todėl jei Ukraina bus „stumiama“ į NATO, tai gali padidinti susipriešinimą pačioje Ukrainoje: tarp rytinės dalies, kur dominuoja rusiškai kalbantys Ukrainos piliečiai, ir vakarinės dalies, kuri palaiko narystę NATO.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.