Uždaryti

Ar pritariate tam, kad žmonėms, praeityje bendravusiems su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis, turėtų būti taikomi apribojimai dirbti valstybės tarnyboje ar švietimo srityje?

Argumentai už

Žmonės, bendravę su slaptosiomis tarnybomis, arba yra neprincipingi, linkę aukoti viešąjį interesą dėl asmeninės naudos, arba įsitikinę Lietuvos nepriklausomybės priešininkai. Nei pirma, nei antra grupė negali deramai atstovauti visuomenės interesų dirbdami valstybės tarnyboje ar perduoti tinkamų vertybių dirbdami švietimo srityje. Be to, nėra aišku, ar buvę sovietinių slaptųjų tarnybų bendradarbiai užimdami postus valstybės tarnyboje ir švietimo srityje ir toliau neveikia užsienio slaptųjų tarnybų naudai.

Argumentai prieš

Žmonės, praeityje bendravę su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis, labai dažnai yra kompetentingi, išsilavinę tam tikrų sričių specialistai, kurie reikalingi valstybės valdymo ir švietimo srityje. Tarp šių asmenų gali būti nemaža tokių, kurie suprato savo kaltę, gailisi ir dabar tarnauja Lietuvos gerovei. Tiek Lietuvos Konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija įpareigoja visus asmenis traktuoti kaip lygius ir įtvirtina nekaltumo prezumpciją, pagal kurią asmuo negali būti laikomas veikiančiu prieš valstybę tik todėl, kad bendradarbiavo su represinėmis okupacinėmis struktūromis praeityje. Be to, yra įmanoma, jog bus apkaltintas nekaltas žmogus, kurį bando sukompromituoti politiniai oponentai - slaptųjų tarnybų archyvuose yra daug falsifikuotų bylų.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.