Uždaryti

Ar pritariate tam, kad seniūnai būtų renkami seniūnijos gyventojų?

Argumentai už

Išrinktas seniūnas būtų tiesiogiai atsakingas savo seniūnijos gyventojams, todėl stengtųsi tinkamai atstovauti jų interesams. Taip pat seniūnų rinkimai prisidėtų prie bendruomeniškumo ir vietinės demokratijos stiprinimo, atsirastų galimybė aktyvinti bendruomenes, tiesiogiai jas įtraukiant į vietos savivaldą. Taip būtų skatinamas ir pilietinės visuomenės ugdymas.

Argumentai prieš

Seniūno rinkimams bei jo funkcionavimo užtikrinimui turės būti skiriama daug lėšų, be to, reikės esminių konstitucinių pataisų įvedant žemesnį savivaldos lygį. Taip pat gali kilti sunkumų seniūnams bendradarbiaujant su savivaldybės taryba ir administracija, nes šie organai, rinkti skirtinguose rinkimuose, gali atstovauti skirtingoms partijoms ir ideologijoms.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.