Uždaryti

Ar pritariate tam, kad Lietuva įsileistų daugiau emigrantų iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių?

Argumentai už

Imigracija iš kitų šalių gali kompensuoti šiuo metu esantį darbo jėgos trūkumą Lietuvoje. Be to, Eurostato duomenimis, darbingo amžiaus asmenų, palyginti su visu Europos gyventojų skaičiumi, iki 2050 metų turėtų sumažėti daugiau kaip 50 mln., todėl imigracija būtų veiksminga priemonė kovoti ir su darbo jėgos senėjimu. Į Lietuvą imigruotų įvairių sričių specialistų, kurie galėtų padidinti darbo jėgos kvalifikaciją ir kuriems apmokyti nereikėtų skirti didelių lėšų. Imigrantai praturtintų Lietuvą savo kultūra ir tradicijomis.

Argumentai prieš

Imigracija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam savitumui, imigracija gali lemti tai, kad dar daugiau lietuvių emigruos į kitas šalis, nes darbdaviai linkę rinktis pigesnę darbo jėgą, kurią siūlo atvykėliai. Iš daugelio šalių praktikos galima teigti, kad padidėjusi imigracija turėjo įtakos ir nusikalstamumo lygio padidėjimui šalyje, taip pat reikia turėti omeny, kad Lietuvoje nėra sąlygų imigrantams integruotis į Lietuvos visuomenę, nėra parengta imigrantų integracijos programos, kuri būtų imigracijos pagrindas: pvz., šiandien trečiųjų šalių piliečiai, gaudami leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nėra įpareigoti bent jau minimaliai pramokti lietuvių kalbos.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.