Uždaryti

Ar pritariate tam, kad visiems užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės žmonėms būtų sudaryta galimybė turėti ir Lietuvos Respublikos pilietybę?

Argumentai už

Lietuva yra maža valstybė ir todėl ypač svarbu yra plėtoti ryšius su etnine diaspora kitose valstybėse. Lietuviai, gyvenantys užsienyje, negalėdami išlaikyti Lietuvos pilietybės, jaučiasi nereikalingi savo tėvynei, sumažėja jų grįžimo gyventi į Lietuvą tikimybė. Žmonės, kurie kalba lietuviškai, žino Lietuvos Konstituciją bei Lietuvos Respublikos įstatymus, gynė Lietuvos nepriklausomybę, gina jos tęstinumą, gerbia Lietuvos kalbą, kultūrą, papročius ir stiprina Lietuvos demokratinę valstybę turi būti Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena. Dviguba pilietybė taip pat svarbi tais atvejais, kai gimus lietuvių vaikui kitoje šalyje jam automatiškai yra suteikiama tos valstybės pilietybė.

Argumentai prieš

Pagal Lietuvos Konstituciją dvigubos pilietybės atvejai turi būti reta išimtis, o dvigubą pilietybę įteisinantys įstatymai prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Dvigubos pilietybės suteikimas visiems norintiems sumenkina Lietuvos pilietybės vertę. Negalima Lietuvos pilietybės suteikti tiems, kurie jos atsisakė, prisiekdami kitai valstybei. Žmogus privalo apsispręsti, kuriai valstybei jis yra lojalus ir pilietiškai įsipareigojęs.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.