Uždaryti

Ar pritariate tam, kad Lietuva turi dėti visas pastangas stiprinti savo energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, net jei dėl to didėtų energijos kainos?

Argumentai už

Žmonės yra linkę investuoti į savo namo, buto ar verslo bendrovės patikimą apsaugą. Patikima valstybės, kaip ir žmogaus turto, apsauga kainuoja. Tai yra investicija, kuri atsiperka. Energetinis saugumas XXI amžiuje tapo ypač svarbiu valstybės saugumo ramsčiu, o vienas svarbiausių jo elementų yra galimybė apsirūpinti energija iš dviejų ar daugiau šaltinių. Lietuva šiandien energetiškai beveik visiškai priklauso nuo Rusijos, todėl avarija energijos infrastruktūroje Rusijoje gali sukelti rimtus padarinius Lietuvai, dėl kurių kiltų rimta ekonominė krizė. Toks scenarijus galimas dar ir todėl, kad Rusija nėra patikimas energijos tiekėjas ir yra linkusi naudoti energijos resursus politiniam spaudimui daryti. Maskva diktuoja savo sąlygas toms šalims, kurios lieka jos energetikos sistemoje (pavyzdys galėtų būti Ukraina bei Baltarusija). Jeigu Lietuva pasiliks Rusijos energetikos sistemoje, Rusija galės manipuliuoti ir Lietuva. Apie energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos reikia galvoti jau šiandien, o ne tada, kai šalyje kils politinė ar ekonominė krizė.

Argumentai prieš

Nepaisant didelių Lietuvos pastangų, Rusija vis tiek išliks pagrindine energijos šaltinių tiekėja Lietuvai. Tai lemia objektyvūs faktoriai, tokie kaip dujų ir naftos ištekliai Rusijoje, Lietuvos geografinė padėtis. Todėl Lietuva turėtų stengtis gerinti santykius su Rusija. Tai ir užtikrins energetinį mūsų šalies saugumą. Beveik visos Europos Sąjungos narės plėtoja naujas dujų ir naftos jungtis su Rusija. Jeigu glaudesnis energetinis bendradarbiavimas su Rusija Europos Sąjungos valstybėms reiškia didesnį energetinį saugumą, tai kuo išsiskiria Lietuva? Energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos siekimas tik erzina Rusiją, kuri dėl tokių Lietuvos veiksmų gali didinti kainas arba nukreipti dujų ir naftos tėkmę kita linkme. Paradoksalu, tačiau siekdami energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos, tampame dar labiau energetiškai pažeidžiami.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.