Uždaryti

Ar pritariate tam, kad sovietinė simbolika būtų uždrausta?

Argumentai už

SSRS simbolikos naudojimą galima traktuoti kaip pritarimą Sovietų Sąjungos agresijai prieš Lietuvą, šio okupacinio režimo vykdytam genocidui bei kitiems nusikaltimams žmoniškumui. Nei Europos Taryba, nei kitos tarptautinės institucijos vis dar nėra oficialiai įvertinusios komunistų partijų vardu padarytų nusikaltimų, kai kuriose Europos šalyse tebeveikia komunistų partijos, nepasmerkusios komunizmo nusikaltimų žmonijai. Sovietinių simbolių uždraudimas padėtų atkreipti kitų valstybių dėmesį į komunistų padarytus nusikaltimus. Europoje nacistinė simbolika yra uždrausta, o komunistinis režimas yra toks pat smerktinas kaip ir nacistinis. Pastaruoju metu visuomenėje jaučiamas sovietinių simbolių atgimimas bei toleravimas (maisto produktai, marškinėliai, suvenyrai ir t.t.). Šių simbolių naudojimas politiniame kontekste ar viešojoje erdvėje gali būti susijęs su noru atgaivinti tam tikras idėjas, reanimuoti ne tik pačius simbolius, bet ir tai, kas už jų slypi. Galiausiai, toks draudimas yra susijęs su totalitarinio režimo aukų orumo gynimu.

Argumentai prieš

Sovietinė simbolika yra Lietuvos istorijos dalis, todėl šios simbolikos uždraudimas būtų nesėkmingas bandymas istoriją užmiršti. Komunistų simbolika nebuvo uždrausta anksčiau, todėl būtų beprasmiška tai daryti dabar, negalima pamiršti istorijos, bet reikia galvoti apie ateitį. Draudimai tik paskatintų nostalgiją šiems totalitariniams režimams kai kurių asmenų grupėse. Be to, tokio įstatymo vykdymas sukeltų didelių nepatogumų, nes reikėtų pašalinti sovietinius simbolius nuo architektūrinių paminklų, o tam prieštarautų paveldo apsaugos institucijos. Galiausiai, šio įstatymo įgyvendinimas sukeltų konfliktą su Rusija, kaip pavyzdys galėtų būti pablogėję Rusijos ir Estijos santykiai.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.