Uždaryti

Ar pritariate tam, kad seniūnijoms būtų suteikta daugiau ekonominio savarankiškumo?

Argumentai už

Seniūnija, būdama dar arčiau gyventojų nei savivaldybė, galėtų tinkamiau tenkinti savo gyventojų poreikius. Teigiama, kad tai skatintų ekonominę, kultūrinę bei socialinę plėtrą, padėtų stabdyti neigiamus demografinius procesus. Būtų galima priimti daugiau sprendimų seniūnijose, o patirtis rodo, kad sprendimų priėmimas vietos lygmeniu mažina piktnaudžiavimo valdžia galimybę.

Argumentai prieš

Lėšos gali būti naudojamos neefektyviai dėl menkesnio seniūnijos tarnautojų profesionalumo. Seniūnijų sugebėjimas ūkiškai tvarkyti reikalus dar neužtikrina tinkamų politinių sprendimų priėmimo skirstant lėšas. Pernelyg uolus gyventojų poreikių tenkinimas gali nesutapti su aukštesnių valdžios grandžių vykdomais tikslais.

Prie klausimų pateikiama tik dalis politiniuose debatuose išsakomų argumentų. Jie turėtų padėti svetainės lankytojui susipažinti su skirtingomis pozicijomis ir susidaryti nuomonę vienu ar kitu klausimu. Argumentus surinko ir pateikė MANOBALSAS.LT komanda.