Mano Balsas

Seimo rinkimai 2012: Rinka ir valstybė

1.

  Atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų turi būti sumažintas, net jei tai reikštų didesnius mokesčius labiau pasiturintiems

2.

  Valstybė turėtų mažiau reguliuoti darbuotojų ir darbdavių santykius.

3.

  Valstybė turi ginti mūsų šalies gamintojų produkciją nuo konkurencijos iš kitų šalių.

4.

  Mokesčiai verslui turėtų būti smarkiai mažinami.

5.

  Valstybinės įmonės, kur įmanoma, turi būti privatizuotos.

6.

  Valstybė turi reguliuoti būtiniausių prekių ir paslaugų kainas vartotojams.

Seimo rinkimai 2012: Kultūra ir visuomenė

7.

  Lietuvos piliečiais gali būti tik tie žmonės, kurie gerai moka lietuvių kalbą, gerbia ir laikosi Lietuvos tradicijų ir papročių.

8.

  Bažnyčios vadovai neturėtų turėti įtakos valstybės politikai.

9.

  Homoseksualumas yra nenatūralus ir neturi būti visuomenėje toleruojamas.

10.

  Santuoka grindžiamos tradicinės šeimos irimas kenkia mūsų visuomenei.

11.

  Valstybė turi aktyviai ginti lietuvišką tapatumą ir lietuvių kalbą.

12.

  Migracijos procesai neturėtų būti stabdomi, nes migracija yra natūralus reiškinys.

Seimo rinkimai 2012: Istorija ir užsieno politika

13.

  Apskritai pagalvojus, sovietinis laikotarpis davė Lietuvai daugiau naudos nei žalos.

14.

  Lietuva turi palaikyti gerus santykius su Rusijos ir Baltarusijos valdžia ir nekritikuoti šių šalių dėl demokratinių principų pažeidinėjimo.

15.

  Lietuva turi ryžtingai reikalauti iš Rusijos atlyginti okupacijos padarytą žalą.

16.

  Sovietinė simbolika neturi būti draudžiama.

17.

  Žmonėms, praeityje bendradarbiavusiems su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis, neturi būti leidžiama dirbti valstybės tarnyboje ar švietimo srityje

Seimo rinkimai 2012: Postmodernumas

18.

  Turime rūpintis ekologine pusiausvyra Lietuvoje ir pasaulyje, net jei tai ir reikštų ekonominius nuostolius mūsų šaliai.

19.

  Valstybė turėtų rūpintis didesnių galimybių moterims suteikimu, nes jos vis dar yra diskriminuojamos.

20.

  Vaikai visų pirma turėtų būti išmokomi gerbti ir paklusti autoritetui.

21.

  Gyvūnų teisių užtikrinimui turėtų būti skiriama daugiau visuomenės dėmesio ir valstybės lėšų.

22.

  Žiniomis ir inovacijomis turi būti dalijamasi laisvai, netaikant griežtų autorių teisių apribojimų.

Seimo rinkimai 2012: Kiti klausimai

23.

  Lietuvai reikia naujos atominės elektrinės.

24.

  Teismų sprendimai turėtų būti vykdomi besąlygiškai, net jeigu dalis visuomenės netiki jų teisingumu.

25.

  Lietuvoje turėtų būti draudžiama parduoti žemę užsieniečiams.

26.

  Lietuvos piliečiams turėtų būti suteikta teisė turėti dvigubą pilietybę