Nacionalinis susivienijimas

Nacionalinis susivienijimas

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką Tai turi būti laikoma siekiniu, nors iš tiesų bendra, o ne tik tam tikru mastu koordinuojama ES politika yra neįgyvendinama dėl nepanaikinamų valstybių narių interesų skirtumų.
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES) Veto teisės Europos saugumo klausimais panaikinimas automatiškai ir neišvengiamai pavers VRE šalis, tarp jų Lietuvą, didžiųjų ES šalių (ypač Vokietijos ir Prancūzijos) geopolitinių sandorių su Rusija įkaitais ir potencialiomis aukomis.
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Tokia kariuomenė būtų NATO skaldantis veiksnys, neaiškus jos valdymo ir santykio su ES valstybių narių principas. Būtinos garantijos, kad Lietuva būtų ginama.