Laisvės partija

Laisvės partija

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę ES neturi dubliuoti NATO pajėgumų, tačiau gilesnė integracija gynybos srityje – neišvengiama. ES būtina išplėsti Europos gynybos fondą ir iš jo finansuoti atskiroms valstybėms itin brangius projektus – pavyzdžiui, bendras Baltijos šalių oro gynybos sistemas.