Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos socialdemokratų partija

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Būtina dėti pastangas ir siekti geresnio ES valstybių narių karinių pajėgų koordinavimo. Turime įgyvendinti pažadą, kurį ES valstybės narės deklaravo dar 2008 m. Lisabonos sutartyje – sukurti bendrą ES gynybos politiką. ES šalys visada turės 27 skirtingas kariuomenes, tačiau ES gynybos sistema turėtų būti labiau unifikuota tam, kad resursai būtų naudojami efektyviau.