Lietuvos žaliųjų partija

Lietuvos žaliųjų partija

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Pasitikime NATO, tačiau tuo pačiu esame už tai, kad ES valstybės narės stiprintų savo gynybos pajėgumus, srities finansavimą, bendradarbiautų organizuodamos bendrus ginkluotės užsakymus iš vidaus gamintojų.