Liberalų sąjūdis

Liberalų sąjūdis

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką Saugumas sugrįžo į ES politinę darbotvarkę ir reikalauja papildomo dėmesio, investicijų ir kitų priemonių europiečių stabiliam gyvenimui užtikrinti.
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES) Palaikome balsavimo ES Taryboje reformą – plačiau taikyti kvalifikuotos daugumos principą, ypač užsienio politikos ir saugumo srityse. Šią reformą būtina įgyvendinti kuo greičiau.
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Remiame Europos gynybos sąjungos įkūrimą. Būtina didinti ES investicijas į gynybos pramonę, standartizuoti ginkluotę, skatinti karines mokslines ir technines inovacijas. Palaikome ES greitojo reagavimo pajėgų įkūrimą, regioninį bendradarbiavimą tarp ES narių gynybos srityje. Kviesime Europos Komisijoje įsteigti Saugumo ir gynybos politikos komisaro pareigybę.