Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2024 m.

Partija          

ES ir užsienio politika Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES turėtų stiprinti bendrą užsienio ir saugumo politiką
2. ES turėtų riboti veto teisę ypač svarbiais Europos saugumo klausimais (pvz., sankcijos Rusijai, Ukrainos narystė ES)
3. ES turėtų turėti bendrą kariuomenę Europos liaudies partijos ilgalaikis tikslas - sukurti tikrą Europos gynybos sąjungą su integruotomis Europos pajėgomis sausumoje, jūroje, kibernetinėje erdvėje ir ore.