Kartų solidarumo sąjunga-Santalka Lietuvai

Kartų solidarumo sąjunga-Santalka Lietuvai

Seimo rinkimai 2020

Partija          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas PASTABA: Čia ir toliau pateikiami atsakymai nebuvo svarstyti kolegialiuose KSS-SL valdymo organuose ir yra tik keleto KSS-SL prezidiumo narių kolektyvinės nuomonės išraiška. Didėjant socialinei atskirčiai ir pajamų nelygybei, valstybė privalo naudoti progresinių mokesčių formą.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybės įtaka ekonomikoje ir finansuose būtina, saugant vidaus rinką nuo monopolijų ir stambių korporacijų įsigalėjimo ir apsaugant ją nuo jų įtakos smulkųjį ir mikro verslą.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Šiuose santykiuose turi būti siekiama trišalio sutarimo tarp profsąjungų (darbo tarybų), darbdavių ir valstybinio sektoriaus.