Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Seimo rinkimai 2020

Partija          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Lietuvos mokesčių sistema neužtikrina tvaraus įsipareigojimų išlaidų srityje finansavimo. Išlaidos kai kurioms sritims (visų pirma, socialinei apsaugai) ženkliai atsilieka nuo ES vidurkio. Tačiau yra įvairių būdų, kaip didinti tvarias biudžeto pajamas: turto, ekologiniai mokesčiai, taipogi ir kitoks gyventojų apmokestinimas. Pajamų mokesčio srityje pirmiausia reikėtų vienodinti skirtingų pajamų rūšių apmokestinimą, naikinti lengvatas ir mokestinį arbitražą, kuris suteikia daugiau naudos pirmiausia gaunantiesiems didesnes pajamas.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Valstybė turi kištis į ekonomiką tiek, kiek jos kišimasis pataiso rinkos netobulumus.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Lengvesnės atleidimo sąlygos turi būti derinamos su gerai veikiančia socialinio saugumo (nedarbo draudimo, perkvalifikavimo) tinklų sistema. Savitikslis atleidimo palengvinimas nėra priimtinas.