Lietuvos liaudies partija

Lietuvos liaudies partija

Seimo rinkimai 2020

Partija          

Rinka ir valstybė Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. Valstybė turėtų didinti mokesčius didesnes pajamas gaunantiems gyventojams, kad galėtų išplėsti socialinę paramą ir paslaugas Dideli mokesčiai skatina „šešėlį“ arba išvaro darbingus gyventojus iš šalies.
2. Valstybė turėtų kiek įmanoma mažiau kištis į ekonomiką Vienas iš pagrindinių valstybės vaidmenų vidaus rinkos dėsningumų valdymas.
3. Įmonėms turi būti leidžiama lengvai atleisti darbuotojus Valstybę sudaro ir pagrindinę mokestinę našta tenka piliečiui-darbuotojui. Todėl jis turi būti apsaugotas atitinkamai.