Albinas Minkevičius

Albinas Minkevičius

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas