Jūratė Mažeikytė

Jūratė Mažeikytė

Gimė 1986 m. sausio 24 d. Klaipėdos rajone. Baigė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnaziją. Mokslo metais aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje: rajono mokslo olimpiadose, meno renginiuose. Gargždų muzikos mokykloje lankė aktorinio meno būrelį. Mokyklą baigė su pagyrimu. Vilniaus universitete įgijo molekulinės biologijos bakalauro, vėliau – ekologijos magistro laipsnius. Aktyviai dalyvavo studentų veikloje – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veikloje, buvo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narė. Studijų metais pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Ekologijos instituto (dabar – Gamtos tyrimų centras) Jūros ekologijos laboratorijoje. Vėliau, siekdama įgyti vadybos ir darbo komandoje įgūdžių ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas          

Europos Sąjunga Visiškai sutinku Greičiau sutinku Nei taip, nei ne Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Neturiu nuomonės Šaltiniai
1. ES ateityje turėtų judėti federacijos link
2. ES turi turėti bendrą užsienio politiką, net jei tai suvaržytų Lietuvos galias veikti savarankiškai
3. Bendrai imant narystė Europos sąjungoje Lietuvai yra neigiamas dalykas