Donalda Meiželytė

Donalda Meiželytė

Gimė 1975 m. rugpjūčio 7 d. Šilutėje. Baigė Tauragės 2-ąją vid. mokyklą ( dabar „Šaltinio“ progimnazija) su pagyrimu. Studijavo Vilniaus universitete Komunikacijos fakultete žurnalistiką. Baigusi studijas dirbo žurnalistinį bei kūrybinį darbą televizijoje, radijuje, rašė straipsnius spaudoje. 2008 - 2012 m. LR Seimo narė, dirbo Audito komitete. 2019 m. išrinkta į Vilniaus miesto tarybą su visuomeniniu R. Šimašiaus komitetu „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ Pagrindinė veikla - renginių vedimas ir koncertavimas, labdaringi projektai. Dukra Juta studijuoja fotografiją.

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas