Darius Ramančionis

Darius Ramančionis

Gimiau 1971 m. vasario 23 d. Šiauliuose, kur baigiau mokyklą. 1995 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau geografijos-biologijos mokytojo specialybę, gamtos magistro diplomą. Dirbau Šiaulių miškų urėdijoje inžinieriumi. Dėsčiau Šiaulių valstybinėje kolegijoje rekreacinę aplinkosaugą ir sporto turizmą. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijoje dirbau skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju, dabar vyriausiuoju specialistu kraštotvarkininku. Turiu 26 metų patirties valstybės tarnyboje. Dalyvavau Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, Lietuvos Ramuvų sąjungos, Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų koalicijos, Žemaitijos regiono etninės kultūros tarybos, Lietuvos laisvės kovų įamžinimo sąjūdžio ir ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas