Mindaugas Skaraitis

Mindaugas Skaraitis

Gimiau 1978 m. sausio 1 d. Kėdainiuose. Tuometinės Kėdainių Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos absolventas. Klaipėdos kolegijoje įgijau anglų kalbos mokytojo specialybę. Vėliau Šiaulių universitete įgijau anglų filologijos bakalauro laipsnį. Baigiau Europos studijas Briuselio laisvajame universitete ir įgijau magistro laipsnį. Savanoriškų organizacijų ir Lietuvos skautijos narys. Po anglų kalbos studijų 8 metus dirbau anglų kalbos mokytoju Šiaulių, Kuršėnų ir Klaipėdos vidurinėse mokyklose. Per visą darbo mokykloje laikotarpį daug dėmesio skyriau ir neformaliajam ugdymui, užklasinei veiklai, organizuodavau keliones, stovyklas, kartu su auklėtiniais dalyvavau technologijų ir anglų kalbos respublikiniuose konkursuose, teatro pasirodymuose, ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas