Tomas Katkus

Tomas Katkus

2010 m. baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą kelių ir geležinkelių inžineriją; 2010 m. įstojau į Lietuvos socialdemokratų partiją; 2012 m. išrinktas Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Telšių skyriaus pirmininku; 2015 m. pirmą kartą išrinktas į Telšių r. sav. tarybą; 2018 m. išrinktas Socialdemokratų partijos Telšių skyriaus pirmininku; 2019 m. išrinktas antrai kadencijai Telšių r. sav. tarybos nariu.

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas