Vidmantas Kanopa

Vidmantas Kanopa

1956 m.birželio 3 d. gimiau Rokiškio rajono Audronių kaime. 1974 m. baigiau dabartinę Juozo Tumo Vaižganto gimnaziją. 1979 m . baigiau LŽŪ (dabartinį Aleksandro Stulginskio universitetą). Profesinę karjerą pradėjau tėviškėje žemės ūkio inžinieriumi mechaniku. 1985 m. apsigyniau disertaciją, gavau technikos mokslų daktaro laipsnį. 1988 m. susituokiau su tuomet dar medicinos instituto studente Daiva. 1989 m. gimė sūnus Justinas, 1990 m. susilaukėm antro sūnaus Vaidoto. 1990 m. sukūriau šeimos verslo įmonę „Daivida“. 2000 m. buvau išrinktas Rokiškio rajono savivaldybės meru, dirbau nepilną kadenciją, nes buvau pakviestas dirbti AB „Anykščių vynas“ generaliniu direktoriumi. 2003-2008 m. dirbau LR Žemės ūkio ministerijos ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas