Vaidas Šukys

Vaidas Šukys

Aš noriu tapti išeivijai įkvėpimo pavyzdžiu. Palikau Jungtines Amerikos valstijas, o grįžęs nusprendžiau dirbti Lietuvos labui. Aš atsivežiau pasaulinę patirtį ir noriu daryti įtaką bei skatinti kitus daryti tą patį. Man Klaipėda labiausiai prie širdies, nes seneliai iš Neringos krašto bei mano gyvenimo patirtis sieja mane su uostamiesčiais. Jau 2000-ais metais būdamas Lietuvos žemės ūkio universiteto Studentų atstovybės Prezidentu organizuodavau protestus prieš aukštojo mokslo nuskurdinimą Lietuvoje bei stebėjau šalies biudžeto mokslui svarstymus Seime. 2005 metais įgijau San Francisko Universiteto Tarptautinio Verslo bakalauro studijų laipsnį ir įsidarbinau jūrų pramonės logistikos srityje. Po intensyvaus darbo tapau skyriaus vadovu. Tuo pa ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas