Artūras Žukauskas

Artūras Žukauskas

Gimė 1956 m. lapkričio 22 d. Vilniuje. Vilniaus Salomėjos Nėries mokyklos absolventas. Vilniaus universitete (VU) įgijo fiziko ir fizikos mokytojo kvalifikaciją, fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) ir habilituoto fizinių mokslų daktaro mokslo laipsnius. Turi profesoriaus pedagoginį vardą. 1979–1982 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1983–1992 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis VU Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedroje. 1992–2015 m. – VU Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2002–2012 m. – direktorius, 2013–2015 m. – Puslaidininkinės optoelektronikos skyriaus vedėjas. 1993–2015 m. – VU Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros profesorius. 2000 ir 2001 m. d ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas