Gediminas Akelaitis

Gediminas Akelaitis

Gimė 1953 m. gruodžio 14 d. Kazlų Rūdoje. Lietuvis. Tėvai mirę. Tėvas buvo tarnautojas, motina buvo namų šeimininkė. Iki 1972 m. gyveno Kazlų Rūdoje, ten 1972 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakultetą. 1978 m. baigė Kauno medicinos instituto chirurgijos subordinatūrą. Mokydamasis institute aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, dirbo studentų statybiniuose būriuose. Studijuodamas KMI buvo Žemaitijos SSB zonos vyr. gydytojas. Už aktyvią visuomeninę veiklą, pasiekimus sporte apdovanotas daugeliu apdovanojimų ir padėkos raštų. 1978-1979 m. Panevėžio respublikinėje ligoninėje baigė chirurgijos internatūrą. Pagal paskyrimą 1979 m. atvyko dirbti į Biržų centrin ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas