Silvija Lengvinienė

Silvija Lengvinienė

Gimė 1960 07 15, Kėdainiuose, dr. (socialiniai m., edukologija), VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. Vyras Giedrius (g.1961). Sūnus Taurius (g.1984). Išsilavinimas. 1978–1983 studijavo VPI (ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos spec.); 1993–1997 – VPU (etikos mokytojo spec.); 1998–2000 – VDU, įgijo andragogikos magistro laipsnį; 2012–2016 – VDU edukologiją, suteiktas daktaro mokslo laipsnis. Darbinė veikla. 1991–2000 – Elektrėnų prad. m-klos direktorė. 2000–2007 – Elektrėnų sav. administracijos Švietimo sk. vedėja. Nuo 2007 – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. Veiklos sritis – švietimo vadyba. Įgijo II vadybos kvalifikacinę kat. Apgynė dr. disertaciją „Vyresnio amž ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas