Ausma Sakalauskaitė

Ausma Sakalauskaitė

Gimiau 1982 m. spalio 28 d., Mockų kaime, Kalvarijos sav. Studijavau Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, fortepijono specialybę, studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vargonų spec. (nebaigtas). Savanoriškais, visuomeniniais pagrindais dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Kalvarijoje (Asociacija „Skambėjimas“), subūriau ir vadovauju skirtingų kartų chorui „Sonantem“, 8 metus savanoriavau emocinės paramos tarnyboje „Jaunimo linija“, dalyvauju jaunimo politikoje. Domiuosi ir mokausi Valdorfo pedagogikos tęstinėse studijose, dirbu bendruomeninėje, Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje. Organizuoju įvairią kultūrinę, edukacinę ir prevencinę veiklą Kalvarijos savivaldybėje. Myliu skaityti knygas ir bendrauti su žmonėmis, kuriems ne svet ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas