Giedrė Purvaneckienė

Giedrė Purvaneckienė

Giedrė Purvaneckienė, socialinių mokslų daktarė, docentė. Vilniaus universiteto afilijuotoji mokslininkė. Asociacijos Moterų informacijos centras valdybos pirmininkė. Giedrė Purvaneckienė derino akademinę ir politinę karjerą su visuomenine veikla. Dvi kadencijas dirbo Seimo nare (2000-2004 ir 2012-2016), trijų Ministrų pirmininkų patarėja (1994-1997, 2006-2008), derindama su darbu Vilniaus universiteto Edukologijos katedroje docente. Jos mokslinių interesų ir ekspertizės laukas apima įvairius švietimo politikos, socialinės politikos, šeimos ir lyčių politikos aspektus. Ji yra daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių ir skyrių knygose autorė bei kelių monografijų bendraautorė. Turi tarptautinės ekspertinės patirties: yra dirbusi JTVP Lietuvos biuro patarė ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas