Vidas Pocius

Vidas Pocius

Gimė 1962 metais Kaune. 1981 metais A. Kvedaro miškų technikume įgijos miškų techniko kvalifikaciją. 2012 metais A. Stulginskio universitete įgijo taikomosios ekologijos specialybę. Aktyvus dalyvis visuomeninėje veikloje – Amalių bendruomenės centre, Nacionalinėje atliekų tvarkytojų konfederacijoje, Demontuotojų asociacijoje. Užsiima pilietinės visuomenės formavimu, patriotiškumo ugdymu, aplinkosauginiu švietimu, kultūros, tradicinių vertybių puoselėjimu ir skatinimu – pagrindinės veiklos kryptys kuriose sukaupė patirtį ir žinias. Apdovanotas Kauno m. mero, LR Aplinkos ministrų, LRS Aplinkos apsaugos komiteto padėkomis, atminimo dovanomis. VDU ŽŪA (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) studijuoja magistratūroje. Mėgst ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas