Alvyda Sitkevičienė

Alvyda Sitkevičienė

Gimė 1956 metų Kaune. 1979 metais Kauno technologijų universitete įgijo inžinierės-matematikės kvalifikaciją. 2007 metais Šiaulių universitete įgijo miškininko-kraštovaizdžio dizainerio specialybę. Nuo 1979 metų iki 1994 metų užėmė programavimo biuro viršininkės pareigas „Šiaulių televizorius“ gamykloje, skaičiavimo centre. Nuo 1994 metų iki 2018 metų ėjo vyriausiosios inspektorės pareigas Muitinės informacinių sistemų centre. 1991-1994 metais buvo Šiaulių gausių šeimų bendrijos pirmininke, vėliau revizijos komisijos pirmininke (2000 – 2005 metais) Moka anglų bei rusų kalbas. Pomėgiai: kraštovaizdžio dizainas, šokiai, kelionės, knygų skaitymas. Ištekėjusi, vyras Mečislovas, turi tris sūnūs Šarūnas, P ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas