Valdas Rakutis

Valdas Rakutis

Gimimo data 1969-06-17 Darbo patirtis Data 2014-11-17 Istorinio ir memorialinio nekilnojamo turto paveldo apsaugos specialistas Dalyvavimas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose, kurių metu nustatomos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės, nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumas, apibrėžiant kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas, priimami sprendimai dėl kultūros vertybės teisinės apsaugos suteikimo ar panaikinimo. Darbovietės pavadinimas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Data 2013-10-07 Direktorius Karo paveldo tvarkymo ir mokslinių tyrimų organizavimas; Projektinė vei ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas