Karolis Žemaitis

Karolis Žemaitis

Esu Nepriklausomybės kartos vaikas, užaugęs jau laisvoje Lietuvoje, Kaune. Didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo paskyriau darbui dėl Lietuvos ekonominės gerovės ir proveržio. Dirbau agentūroje „Investuok Lietuvoje“, Kauno technologijos universitete, vėliau vadovavau agentūros „Go Vilnius“ verslo skyriui. Baigiau ekonomikos ir politikos bakalauro bei vadybos magistro studijas ISM universitete. Profesinę karjerą pradėjau Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje atstovaujant Lietuvos jaunimo organizacijas europinėse NVO platformose bei Europos Sąjungos institucijose. Vėliau dirbau projekte „Misija Sibiras“ užtikrinant šios vienos svarbiausių pilietiškumo iniciatyvų augimą ir plėtrą. Nuo 14-os metų esu aktyvus Lietuvos skautijos narys. Mėgstu ak ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas