Ignas Gaižiūnas

Ignas Gaižiūnas

Gimė 1994 liepos 17 d. Panevėžyje 2013 m. baigė Panevėžio Juozo Miltinio gimnaziją 2017 m. baigė energetikos fizikos bakalauro studijas Vilniaus universitete 2018 m. baigė mokyklos pedagogikos studijas Vilniaus universitete 2018 m. baigė Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijos jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kursus 2020 m. baigė teorinės fizikos ir astronomijos magistro studijas Vilniaus universitete. 2017 – dabar dirba Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje fizikos mokytoju 2019 – dabar dirba Vilniaus universiteto fizikos fakulteto studijų kokybės specialistu 2020 – dabar dirba LRS narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės padėjėju 2015 – 2020 ėjo Vilniaus universiteto Senato nario pareigas 2017 – 2019 ėjo Vilniaus universiteto F ...

Testas sudarytas atsižvelgiant į rinkimus į Europos parlamentą 2019 m.

Sąrašas